Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Η Συμβολαιογράφος και το γραφείο της

Το γραφείο μας, από της ιδρύσεώς του το 1957, παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες που άπτονται όλων των τομέων της συμβολαιογραφίας, όπως, μεταξύ άλλων, των μεταβιβάσεων ακινήτων, της σύστασης εταιριών και των πράξεων οικογενειακού δικαίου.
Άρτια στελεχωμένο από ανθρώπινο δυναμικό, συνδυάζει την υψηλή εξειδίκευση και την παράδοση 60 και πλέον ετών, με τις επιταγές της σύγχρονης πρακτικής.

Στόχος μας η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με ακεραιότητα και αξιοπιστία.

Η συμβολαιογράφος Αθηνών, Αλίκη Χριστοδούλου, παρακολουθεί συνεχώς τις νομικές/νομοθετικές εξελίξεις με σκοπό να προασπίσει τα συμφέροντα των πελατών της και να διασφαλίσει τη βέλτιστη διεκπεραίωση της εκάστοτε υπόθεσης.

Years
0 Y
Generation
0 RD
Languages
0

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Το γραφείο μας με την πολυετή εμπειρία του διεκπεραιώνει υποθέσεις που άπτονται τού Δικαίου ακινήτων & εταιρειών, κληρονομικών θεμάτων, ενοχικού δικαίου κ.ά.

ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Αγοραπωλησίες / Γονικές παροχές / Δωρεές Προσύμφωνα ...

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σύσταση εταιρειών μέσω «Υπηρεσίας Μιάς Στάσης» [Υ.Μ.Σ.] / Σύσταση Ι.Κ.Ε. ...

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δημόσιες διαθήκες / Πράξεις κατάθεσης / ανάληψης ιδιόγραφης – μυστικής διαθήκης ...

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πληρεξούσια (σύνταξη ή/και ανάκληση) / Προγαμιαία συμβόλαια / Σύμφωνα συμβίωσης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένορκες βεβαιώσεις – δηλώσεις – καταθέσεις / Εκθέσεις απογραφής Άνοιγμα τραπεζικής θυρίδας

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Νέες μορφές συμβάσεων / Συμβάσεις μεταβίβασης περιουσίας – 367 Α.Κ. Πράξεις κατάθεσης ...

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Πράξεις καταθέσεως ευρεσιτεχνιών...

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες / Υπηρεσίες μετάφρασης εγγράφων ...

«Λεπτομερής ανάλυση και ξεκάθαρη επικοινωνία!»

Χριστίνα Μαρίνου

testimonials

Άρθρα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμβολαιογραφείο

Σοφοκλέους 7-9
105 59 Αθήνα
Μετρό Πανεπιστήμιο

email

info@notary-christ.gr

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή
9.00-17.00

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.