Το αρχείο

Συμβολαιογράφος Αλίκη Χριστοδούλου, Οριστική Αρχειοφύλακας Αθηνών

Στη νόμιμη φύλαξη και κατοχή της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αλίκης Χριστοδούλου ως Οριστικής Αρχειοφύλακος βρίσκονται, τα κάτωθι δύο (2) Αρχεία:

Α. Το Αρχείο της Συμβολαιογράφου Αικατερίνης Ανδρικοπούλου – Καλλίρη, ως Συμβολαιογράφου Αθηνών.

Β. Το Αρχείο της Συμβολαιογράφου Άλκηστης Ανδρικοπούλου – Χριστοδούλου, ως Συμβολαιογράφου Περιστερίου και ως Συμβολαιογράφου Αθηνών.

Αλίκη Χριστοδούλου

Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμβολαιογράφος, Αλίκη Χριστοδούλου